મેનેજર ભરતી 2022, 07 મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS), ક્લાર્ક, ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ

મેનેજર ભરતી 2022, 07 મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS), ક્લાર્ક, ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ભરતી 2022 નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એગ્રિકલ્ચરલ એક્સટેન્શન મેનેજમેન્ટ સુધી ભરતી / પ્રતિનિયુક્તિના આધારે નીચેની ગ્રુપ A અને ગ્રુપ C ની જગ્યાઓની ભરતી માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત ફોરમેટમાં અરજી આમંત્રિત કરે છે. 23 મી એપ્રિલ 2022 ના રોજગાર સમાચાર પેપરમાં જાહેરાતની તારીખથી … Read more

સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ પંજાબ ભરતી 2022 (54 ફેકલ્ટી, ગ્રંથપાલ, મેડિકલ ઓફિસર ની ખાલી જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરો)

સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ પંજાબ, વિપીઓ ઘુડ્ડા , જિલ્લો ભટીડા – 151401 (પંજાબ) નીચેની ફેકલ્ટી અને નોન ટીચિંગ હોદ્દાઓની નિયમિત જગ્યાઓ માટે પાત્ર અને લાયક ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ કરવા માટે આમંત્રિત કરે છે.

CRIS ભરતી 2022 ASE, ADA 150 ખાલી જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરો

CRIS ભરતી 2022 ASE, ADA 150 ખાલી જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરો ગેટ 2022 દ્વારા CRIS ભર્તી સેન્ટર ફોર રેલવે ઈન્ફર્મેશન સિસ્ટમ્સ (CRIS) 144 જગ્યાઓ માટે આસિસ્ટન્ટ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર (ASE) અને 06 જગ્યાઓ માટે આસિસ્ટન્ટ ડેટા એનાલિસ્ટની જગ્યાઓની ભરતી માટે ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરે છે. પરિણામ કોંપ્યુટર સાયન્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી (CS) … Read more

પંજાબ નેશનલ બેન્ક ભરતી 2022 વિશેષજ્ઞ અધિકારી 145 ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

પંજાબ બેશનલ બેન્ક (PNB) ભારત સરકારનો એક ઉપક્રમ, નવી દિલ્હી મેનેજર અને સિનિયર મેનેજરની જગ્યાઓ માટે નિષ્ણાંત અધિકારી (SO) ની ભરતી માટે જરૂરી અને પાત્ર ભારતના ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ કરવા માટે આમંત્રિત કરે છે.

UPSC જાહેરાત 2022 માં 78 ખાલી જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી કરો

યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC) કેન્દ્ર સરકારના વિવિધ વિભાગોમાં મદદનીશ રસાયણશાસ્ત્રી, મદદનીશ ભૌતિકશાસ્ત્રી, સહાયક નિયામક અધિકારી અને એંજિનિયરની જગ્યાઓ પર પસંદગી દ્વારા ભરતી માટેની અરજીઓ (ORA) આમંત્રિત કરે છે.

3614 એપ્રિન્ટિસ ટ્રેઈની પોસ્ટ્સ 2022 માટે ONGC ભરતી

3614 એપ્રિન્ટિસ ટ્રેઈની પોસ્ટ્સ 2022 માટે ONGC ભરતી 3614 એપ્રિન્ટિસ તાલીમાર્થીની જગ્યાઓ માટે ONGC ભરતી 2022 ONGC લિમિટેડ ભરતી 2022 ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (ONGC) એ ભરતીની જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. 3614 એપ્રેન્ટિસ ટ્રેઈની પોસ્ટ્સ 2022 માટે ONGC ભરતી. અલગ અલગ જગ્યાઓ ભરવા માટે અરજીઓ બહાર પડે છે. આ ભરતીમાં રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ … Read more

BSF ભરતી 2022 સબ ઇન્સ્પેકટર, JE, ઇન્સ્પેકટરની જગ્યાઑ માટે અરજી કરો

BSF ભરતી 2022 સબ ઇન્સ્પેકટર, JE, ઇન્સ્પેકટરની જગ્યાઑ માટે અરજી કરો BSF સબ ઇન્સ્પેકટર ભરતી 2022, BSF SI ખાલી જગ્યા માટે ઓનલાઈન અરજી કરો. જુનિયર ઇજનેર (JE), ઇન્સ્પેક્ટરની નોકરીની સૂચના જુઓ. ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સે ઇન્સ્પેકટર સબ ઇન્સ્પેકટર અને જુનિયર ઇજનેર પોસ્ટની ભરતી માટે નવીનતમ નોકરીની સૂચના બહાર પાડી છે. તાજેતરની BSF ખાલી … Read more

BARC NRB ભરતી 2022

BARC NRB ભરતી 2022 BARC ભરતી 2022 : ભાભા એટોમીક રિસર્ચ સેન્ટર BARC NRB ભરતી 2022 માટે સ્ટાઇપેન્ડીયરી કેટેગરી-1 અને કેટેગરી-2, સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટ / બી (સેફટી), ટેક્નિશિયન / બી (લાઇબ્રેરી સાયન્સ) અને ટેક્નિશિયન / બી (રિગર) 266 જગ્યાઓ પર ખાલી જગ્યા, બધા રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 30 એપ્રિલ 2022 સુધીમાં સતાવાર http://www.barc.gov.in/ વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી … Read more

સ્પેશિયલ ઓફિસર પોસ્ટ માટે બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2022

સ્પેશિયલ ઓફિસર પોસ્ટ માટે બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2022 બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2022 પોસ્ટ શીર્ષક : બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2022 પોસ્ટનું નામ : સ્પેશિયલ ઓફિસર પોસ્ટ (એસપીએલ) જોબ સ્થાન : ભારત (india) બેન્કનું નામ : બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા પોસ્ટની તારીખ : 24-04-2022 એપ્લિકેશન પ્રકાર : ઓનલાઈન દ્વારા સતાવાર વેબસાઇટ : https://bankofindia.co.in/ BOI ભરતી … Read more

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના 2022 ગુજરાતમાં કુંવરબાઈનું મામેરું નામની સરકારી યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ પરિવારની 18 વર્ષની વધુ ઉંમરની છોકરીઓનાં લગ્ન પ્રસંગે રૂ. 12,000 મામેરા મારે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે. કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના 2022 પોસ્ટનું નામ કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2022 પોસ્ટનો પ્રકાર યોજના સ્થાન ગુજરાત … Read more