GMRC New Recruitment 2022 | GMRC ભરતી 2022, સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ અને અન્ય પોસ્ટ માટે અરજી કરો

GMRC New Recruitment 2022 : ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GMRC) એ સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ અને અન્ય પોસ્ટ માટે ભરતી બહાર પાડી છે.

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022 | વિવિધ પોસ્ટ માટે ઓનલાઇન અરજી કરો

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022 : ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન દ્વારા જનરલ મેનેજર / સિનિયર ડીજીએમ અને અન્ય પોસ્ટ્સ માટે જાહેરાત બહાર પાડી છે.