તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 વર્ષના | આગામી સમયમાં લેવાનાર પરીક્ષા માટે ઉપયોગી

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 વર્ષના : ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ તલાટી જૂના પેપર અને આન્સર કી 2010 થી 2017 PDF ડાઉનલોડ કરો.

ગુજરાત સરકાર વર્ગ-3 તલાટીની પરીક્ષાઓ માટે મોટી સંખ્યામાં ખાલી જગ્યાઓ માટે સૂચનાઓ પ્રકાશિત કરે છે.

તલાટીની પરીક્ષા ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવે છે. દરેક સૂચનામાં તેઓ સ્પષ્ટ અભ્યાસક્રમ અને તલાટીની પરીક્ષા પેટર્નનો ઉલ્લેખ કરે છે.

અહીથી તમને તલાટી પરીક્ષાનું જૂના પ્રશ્નપત્ર 2010 થી 2017 PDF મફત ડાઉનલોડ કરવા મળશે.

વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ સંપૂર્ણ લેખ વાંચો.

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 વર્ષના :

પરીક્ષાનું નામ –તલાટી (પંચાયત સેક્રેટરી)
પરીક્ષા મોડ –ઓફલાઇન મોડ
પ્રશ્નોનો પ્રકાર –ME|CQ
પ્રશ્નોની સંખ્યા –100
ગુણની સંખ્યા –100
સમય અવધિ –60 મિનિટ
નેગેટિવ માર્કિંગ –0.33 ગુણ

GPSSB તલાટી સિલેબસ 2022 :

GPSSB તલાટી સિલેબસમાં વિષયનું નામ, માર્કસ, પરીક્ષા માધ્યમ વગેરે જેવી તમામ વિગતો નીચે મુજબ છે.

વિષયનું નામ માર્કસ પરીક્ષા માધ્યમ સમય
સામાન્ય જાગૃતિ અને
સામાન્ય જ્ઞાન
50 ગુજરાતી 60 મિનિટ
(1 કલાક)
ગુજરાતી વ્યાકરણ
અને ભાષા
20 ગુજરાતી
અંગ્રેજી વ્યાકરણ
અને ભાષા
20 અંગ્રેજી
સામાન્ય ગણિત 10 ગુજરાતી
કુલગુણ –100

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 વર્ષના :

  • તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 વર્ષના પ્રશ્નપત્રો અને આન્સર કી નીચે આપેલ છે.
  • તેમાં આપેલ લિન્ક દ્વારા તમે સીધી જ PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
Revenue Talati old
Exam Paper 2010 –
Question paper

Answer Key
Talati old Exam Paper
2014 –
Question paper

Answer Key
Talati old Exam Paper
2015 (Surat) –
Question paper

Answer Key
Talati old Exam Paper
2015 (panchmahal) –
Download Here
Talati old Exam Paper
2015 (banaskatha) –
Download Here
Talati old Exam Paper
2016 –
Question paper

Answer Key
Talati old Exam Paper
2017 –
Question paper

Answer Key

FAQs – વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
[1] – તલાટી જૂના પેપરના કયા વર્ષના છે ?
  • અહી આપેલ તલાટી પરીક્ષા પેપર વર્ષ 2010 થી 2017 ના છે.
[2] – તલાટીની પરીક્ષાની તારીખ કઈ છે ?
  • ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા હજી સુધી જાહેર કરાયેલ નથી.
[3] – તલાટી ભરતીની સતાવાર વેબસાઈટ કઈ છે ?

અમારી સાથે જોડાઓ
વોટ્સએપ ગ્રુપ –અહીથી જોડાઓ
ફેસબુક પેજ –અહીથી જોડાઓ
ટેલિગ્રામ ચેનલ –અહીથી જોડાઓ
Government Mahiti
હોમપેજ –
અહી ક્લિક કરો

નવીનતમ અપડેટ્સ માટે, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના અને વિવિધ પરિણામો ના અપડેટ્સ માટે governmentmahiti.com ની મુલાકાત લો.

Leave a Comment